Get Adobe Flash player

Ca?oroczne domki letniskowe w gˇrach

Piwniczna noclegi domki, Piwniczna noclegi, Piwniczna nocleg - Oferta wynajmu domk├??├?┬│w w g├??├?┬│rach

├??├?┬á Piwniczna_nocleg_Oferta_wynajmu_domkow_w_gorachPiwniczna_noclegiPiwniczna_noclegi_domki

├??├?┬á

├??├?┬á

W zwi?zku z du?ym popytem na samodzielne lokum urlopowe, oferuj?ce komfortowe warunki, wysoki walor estetyczny i do tego jeszcze spe?niaj?ce warunek przyst?pnej ceny, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i oddajemy do u?ytku w├??├?┬á Piwnicznej trzy ca?oroczne domki letniskowe.├??├?┬á Po?o?one w Piwnicznej Zdr├??├?┬│j domki wybudowane s? na polu naszych pradziad├??├?┬│w, gdzie jeszcze nasza sp. Babci ├?┬ó??chodzi?a do pola├?┬ó?Ł, jak to si? tu nazywa?o, b?d?c pann?. Dzielnica ta, Pola, wzi??a swoj? nazw? st?d, ?e ca?e wzg├??├?┬│rza wok├??├?┬│? miasteczka zagospodarowane by?y z dziada pradziada jako pola uprawne ├?┬ó?? ma?e poletka w g├??├?┬│rzystym terenie , charakterystyczne dla biednej Galicji. Obecnie uprawianie roli jest nieop?acalne, ale do dzi? dnia na s?siednich ??kach wypasane s? owce.

Urok miejsca polega na tym, ?e oferuje b?og? cisz? P├??├?┬│l, a wystarczy tylko kilka minut, ?eby zbiegn?? do Zdroju i m├??├?┬│c si? nacieszy? ?yciem miejskim. ├??├?┬áZ okien ka?dego z Domk├??├?┬│w rozpo?ciera si? pi?kna panorama g├??├?┬│r z widokiem w?a?nie na miasteczko po?o?one w dolinie rzeki├?┬ó?├?┬Ž├?┬ó?├?┬Ž├?┬ó?├?┬Ž.a? dech zapiera w piersi├?┬ó?├?┬Ž├?┬ó?├?┬Ž├?┬ó?├?┬Ž.

Ka?dy z domk├??├?┬│w oferowanych do wynaj?cia ma w planie pow. 24m2 i przeznaczony jest komfortowo dla 4 os├??├?┬│b, jest dwukondygnacyjny i sk?ada si? z 3 pomieszcze? ├?┬ó?? dw├??├?┬│ch sypialenek na pi?trze, saloniku z funkcj? spania i aneksem kuchennym, oraz ?azienki. Istnieje mo?liwo?? zakwaterowania dodatkowych os├??├?┬│b po uprzednim ustaleniu telefonicznym.

Domki Piwniczna Zdr├??├?┬│j - Plan przyk?adowego Domku na Polach

├??├?┬á plan_domku_parterplan_domku_pietro

?azienka ├?┬ó?? wyposa?ona w kabin? prysznicow?, umywalk? naszafkow?, wc kompakt oraz uchwyty na przybory toaletowe i p├??├?┬│?ki.

Aneks kuchenny - wyposa?ony w zmywark?, lod├??├?┬│wk?, p?yt? gazow? i okap oraz naczynia i akcesoria do gotowania oraz serwowania potraw.├??├?┬á├??├?┬á

Sypialnie ├?┬ó?? opr├??├?┬│cz ?├??├?┬│?ek posiadaj? szafki nocne i lampki (nocne, b?d? stoj?ce). Na walizki przeznaczone s? wykusze pod oknami a za ?├??├?┬│?kami, niezabudowane. W ka?dym z domk├??├?┬│w zawsze jedna z sypialni na pi?terku ma ?├??├?┬│?e ma??e?skie, a druga dwa ?├??├?┬│?ka 1-osobowe. Ka?dy Domek ma inn? konfiguracj? ?├??├?┬│?ek na parterze├?┬ó?? patrz szczeg├??├?┬│?owy opis Domk├??├?┬│w.

Salonik ├?┬ó?? z mi?kkimi wygodnymi siedziskami (rozk?adane: sofa i tapczan), mo?e pe?ni? funkcj? sypialni (w├??├?┬│wczas wzrasta ilo?? miejsc noclegowych do 6 i wi?cej wy?acznie na odpowiedzialno?? go?ci), wyposa?ony jest w 32calowy odbiornik tv oraz sto?y z krzes?ami i taboretami.

Domki na Polach maj? wod? z w?asnej studni g??binowej ├?┬ó?? wod? oligoce?sk? pozbawion? powierzchniowych zanieczyszcze? pochodz?cych z kwa?nych deszczy. Smacznego! Na zdrowie!

├??├?┬á

Domki na Polach - wynajem domk├??├?┬│w letniskowych w g├??├?┬│rach├??├?┬á

Cena za wynajem wynosi od 35 pln od osoby za dob? i ustalana w zale?no?ci od nasilenia sezonu i liczebno?ci grupy, kt├??├?┬│ra wynajmuje Domek na wy??czno?? . Poza wysokim sezonem jeste?my w stanie zrobi? cen? za domek na wy??czno?? nawet dla dw├??├?┬│ch os├??├?┬│b przy d?u?szym pobycie.

Dodatkowo p?atny jest pr?d i odprowadzenie ?ciek├│w (wyw├│z szamba). Pr?d: 0,85 pln za kilowatogodzin?, wg. odczytu licznika. ?rednie zu?ycie to 7kWh/dob?/domek (pr?dem ani nie s? ogrzewane domki, bo jest piec c.o. na ekogroszek z kot?ownia w 4-tym budynku, ani nie gotuje si? na pr?dzie, bo s? p?yty gazowe i czajniki do gotowania na gazie, kt├??├?┬│ry jest naszym kosztem). Odprowadzenie ?ciek├│w: 40pln/m3, wg. odczytu licznika. ?rednie zu?ycie to 0,3m3/dob? na domek. W przeliczeniu na osob? ??cznie media ?rednio wynosz? ok. 1,60PLN/dob?.

Dop?aty - za zwierz?tko 10pln/dob?, nie mniej jak 30pln podczas jednego pobytu. Dop?ata za ogrzewanie -├??├?┬á wy??cznie w promocyjnych sezonach wiosenno-jesiennych, je?eli zachodzi potrzeba w??czenia ogrzewania dop?ata wynosi 25pln/dob?.

Wymagany jest 50% zadatek w celu gwarantowanej rezerwacji domu. Przy 100% przedp?acie udzielamy dodatkowych rabat├??├?┬│w. Zadatek podlega ca?kowitemu zwrotowi, jedynie przy rozwi?zaniu umowy na 45 dni przed rozpocz?ciem wynajmu. W przypadku rezygnacji├??├?┬á w okresie na 45-30 dni przed rozpocz?ciem wynajmu potr?cana jest po?owa zadatku. Poni?ej 30 dni przed rozpocz?ciem najmu zadatek przepada. Op├??├?┬│?nione przybycie lub skr├??├?┬│cenie pobytu nie upowa?nia do ??dania zwrotu r├??├?┬│wnowarto?ci niewykorzystanych ?wiadcze? lub przed?u?enia pobytu. Przybycie mniejszej ilo?ci go?ci nie upowa?nia do zwrotu r├??├?┬│wnowarto?ci ?wiadcze? w przeliczeniu na 1 os. wzgl?dem ustale? dokonanych przed op?aceniem rezerwacji. Niezrozumienie szczeg├??├?┬│?├??├?┬│w oferty (n.p. dotycz?cej wielko?ci domk├??├?┬│w) nie jest podstaw? do negocjacji ceny w dniu przyjazdu. Opiekun kluczy wydaje klucze wy??cznie po wp?acie nale?nej op?aty za pobyt i zwrotnej kaucji.

Doba wypoczynkowa zaczyna si? o godz. 17:00 w dniu przyjazdu, a ko?czy si? o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Poza wysokim sezonem mo?liwo?? indywidualnego ustalenia godzin przyjazdu/wyjazdu.

Co obejmuje cena

Nocleg, korzystanie z domku
i wyposa?enia na wy??czno??, sprz?tanie przed przyjazdem go?ci, po?ciel, media (ogrzewanie c.o. w sezonie zimowym, gaz do gotowania ca?y rok), korzystanie z le?ak├??├?┬│w, mebli ogrodowych i grilla i placu zabaw dla dzieci (zje?dzalnia├??├?┬á o du?szym i kr├??├?┬│tszym ?lizgu, hu?tawek dla starszych i zabezpieczonej dla ma?ego dziecka) oraz basenu letniego. Na wyposa?eniu kuchni dost?pne dla go?ci s? ?ciereczki i kostki do zmywarki do naczy?. W ?azienkach - papier toaletowy (po 2 sztuki na ?azienk?) i podstawowa chemia do toalety.

Polecamy r├??├?┬│wnie? ofert? wynajmu du?ego domu na wy??czno?? lub nocleg├??├?┬│w w pojedynczych pokojach http://dombabcimarii.pl/piwniczna-zdroj-noclegi.html├??├?┬á
├??├?┬á